Návod na nastavení emailu

 

 

EmailNěkolik rad jak začít používat emailovou schránku a podrobné informace k nastavení poštovního klienta ve Vašem počítači.

 

 

1) Přihlašte se na přihlašovací stránku webového rozhraní emailu @olovi.com

2) Vyplňte přihlašovací údaje a stiskněte Přihlásit se.

- Uživatelské jméno: vaše jméno, které jste si zvolili ( máte ho také v průvodním dopisu ).
- Heslo: bylo Vám zasláno v průvodním dopisu ( později možno změnit ).

3) Na uvítací stránce vyberte jazyk, ve kterém chcete schránku používat ( většina asi češtinu, která je automaticky vybrána ), opište znaky do políčka, přečtěte si smluvní podmínky a klikněte na Přijímám.Vytvořit účet.

4) V pravém horním rohu klikněte na "nastavení", přejděte na záložku "Přeposílání a protokol POP/IMAP" a v "Stažení zpráv přes POP" zaškrtněte "Aktivovat POP pro všechny zprávy" a klikněte na Uložit změny.

Nyní máte základní nastavení schránky tak, aby jste mohli zprávy přijímat a odesílat také z Vašeho počítače pomocí poštovního klienta. Samozřejmě můžete využít nespočet dalších nastavení podle Vaší představy.

Jak nastavit poštovního klienta ve Vašem počítači:

1) MS Outlook Express:

a) klikněte na Nástroje a vyberte Účty...
b) klikněte na Přidat a poté na Pošta...
c) vepište své uživatelské jméno a klikněte na Další
d) vepište svou e-mailovou adresu a klikněte na Další. Pokud chcete stahovat poštu z e) více účtů, vepište tvar recent:e-mailová adresa
f) do kolonky Server příchozí pošty vepište: pop.gmail.com
g) do kolonky Server odchozí pošty vepište: smtp.gmail.com
h) do položky Název účtu vložte svou e-mailovou adresu
ch) do kolonky Heslo vepište své heslo (stejné jako při přístupu k webovému rozhraní e-mailového účtu)
i) klikněte na Další a poté na Dokončit
j) vyberte znovu Účty..., označte pop.gmail.com a klikněte na Vlastnosti
k) v záložce Servery zatrhněte dole Server požaduje ověření a klikněte na Nastavení
l) zatrhněte Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty a klikněte na Ok
m) v záložce Upřesnit nastavte port SMTP na 465 a port POP3 na 995
n) pokud chcete stahovat poštu z účtu do více e-mailových klientů, zatrhněte Zachovat na serveru kopii zprávy
o) zatrhněte u obou portů kolonku Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL), klikněte na Použít a poté na Ok

2) MS Outlook 2003:

a) klikněte na Nástroje a vyberte E-mailové účty...
b) vyberte Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty a klikněte na Další
c) vyberte svůj účet a klikněte na Upravit
d) vyplňte Jméno a E-mailovou adresu
e) do kolonky Server příchozí pošty vepište: pop.gmail.com
f) do kolonky Server pro odchozí poštu vepište: smtp.gmail.com
g) do položky Uživatelské jméno vložte svou e-mailovou adresu (stejné jako e-mailová adresa). Pokud chcete stahovat poštu z účtu do více e-mailových klientů, vepište uživatelské jméno ve tvaru recent:e-mailová adresa
h) do kolonky Heslo vepište své heslo (stejné jako při přístupu k webovému rozhraní e-mailového účtu)
ch) klikněte na Další nastavení
i) v záložce Server pro odchozí poštu zatrhněte Server pro odchozí poštu požaduje ověření a Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty
j) v záložce Upřesnit nastavte port SMTP na 465 a port POP3 na 995
k) zatrhněte kolonku Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL)
l) pokud chcete stahovat poštu z účtu do více e-mailových klientů, zatrhněte Zachovat na serveru kopii zprávy
m) klikněte na OK, v dalším okně na Další a Dokončit

3) MS Outlook 2007:

a) klikněte na Nástroje a vyberte Nastavení účtu...
b) v záložce E-mail vyberte svůj účet a klikněte na Změnit...
c) v kolonce Typ účtu vyberte POP3
d) do kolonky Server příchozí pošty vepište: pop.gmail.com
e) do kolonky Server pro odchozí poštu vepište: smtp.gmail.com
f) do kolonky Uživatelské jméno vepište svou emailovou adresu. Pokud chcete stahovat poštu z účtu do více e-mailových klientů, vepište e-mailovou adresu ve tvaru recent:e-mailová adresa
g) do kolonky Heslo vepište své heslo
h) klikněte na Další nastavení...
ch) v záložce Server pro odchozí poštu zatrhněte Server pro odchozí poštu požaduje ověření a Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty
i) v záložce Upřesnit nastavte port SMTP na 465 a port POP3 na 995
j) pokud chcete stahovat poštu z účtu do více e-mailových klientů, zatrhněte Zachovat na serveru kopii zprávy
k) zatrhněte kolonku Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL) a klikněte na Ok
l) klikněte na OK, v dalším okně na Další a Dokončit

4) Mozilla Thunderbird 2.0:

a) klikněte na Nástroje a vyberte Nastavení účtu...
b) v levém menu vyberte Nastavení serveru
c) do kolonky Adresa serveru vepište: pop.gmail.com
d) do kolonky Jméno uživatele vepište svou emailovou adresu. Pokud chcete stahovat poštu z účtu do více e-mailových klientů, vepište Jméno uživatele ve tvaru recent:e-mailová adresa a v dolní části tabulky zaškrtněte Ponechat zprávy na serveru
e) do kolonky Port vepište 995
f) v oddílu Nastavení zabezpečení vyberte SSL
g) v levém menu vyberte Server odchozí pošty a klikněte na Upravit
h) do kolonek Název a Adresa serveru vepište smtp.gmail.com a Port nastavte na 465
ch) do políčka Jméno uživatele vložte svou e-mailovou adresu a klikněte na Ok