Flower

PbNet Oloví poskytuje vysokorychlostní internet za příznivou cenu v obci Oloví. Jedná se o wifi připojení o rychlosti 1024/1024 kb/s s maximální agregací 1:40, bez omezení dat a uplatnění Fair User Policy.

Pokrytí signálem je v současné době 90 % města. Dohled nad funkčností je zajištěn 24 hodin denně/7 dní v týdnu. Odstranění problémů s připojením je z pravidla do 4 hodin od oznámení či zjištění, při závažnějším problému do 24 hodin.

TECNICKÁ SPECIFIKACE SÍTĚ PBNET

1. Základní specifikace

Síť PBNET je založená na komunikaci bezdrátovými zařízeními odpovídajícími standardu IEEE 802.11b a 802.11g. Signál je šířen v bezlicenčním pásmu 2,4GHz.

Veškerá klientská zařízení musí splňovat minimálně následující technické požadavky:

1. Podpora standardu 802.11b, případně 802.11g (viz. topologie sítě)

2. Musí podporovat klient mód (příjem Wi-Fi signálu)

3. Schválení ČTÚ

Velmi vhodné je použití zařízení doporučených a vyzkoušených administrátory sítě PBNET, protože i u zařízení splňujících technické minimum (viz. výše) může dojít k tomu, že se je nepodaří do sítě PBNET připojit a to pak pro klienta znamená nákup jiného zařízení.

Parametry připojení sítě PBNET do Internetu

2Mbps, synchronní linkou, bez omezení přenesených dat

Celá síť PBNET je zabezpečena prostřednictvím firewallu.

Veškerá komunikace směrem do vnitřní sítě je zakázána a zpřístupnění (zveřejnění) konkrétních služeb na počítačích ve vnitřní síti bude prováděno ad-hoc na základě požadavku klienta, avšak s omezeními, která jsou důležitá pro bezproblémový chod sítě PBNET. Důvodem tohoto opatření je ochrana bezdrátové sítě před zahlcením vinou zneužití počítačů uvnitř sítě pro účely SPAMu, šířením virů apod.

Na firewallu je dále prováděn překlad adres (NAT). Administrátoři též zabezpečují přidělování IP adresy na základě fyzické (MAC) adresy jednotlivého počítače.

Parametry připojení člena

a, V rámci sítě PBNET

Rychlost spojení klientského zařízení s přístupovým bodem je omezeno max. na 11Mbps

b, Přístup na Internet Každému uživateli, který má přidělenu vlastní IP adresu je na internet povolen přístup rychlostí max. 2Mbps. Tato rychlost může být změněna (vždy pro všechny klienty shodně) rozhodnutím administrátory sítě, jestliže si to vyžádá (nebo umožní) zatížení sítě.

Max. overbooking: 1:41 (2Mbps, 50 členů)

IP adresa: interní z rozsahu sítě PBNET s NAT překladem do internetu.

Zabezpečení: s omezeními je povolena komunikace směrem ven (v opačném směru je prováděno individuální mapování portů, podle požadavku klienta, v současné době jsou to pouze známé porty služeb e-mailu, http, https, atd.)

 

2. Způsoby připojení

a, Připojení jednoho klienta

1. kartou (PCI, PCMCIA)

má-li možnost umístit počítač v blízkosti antény (max. do 5-15ti metrů), je toto nejvýhodnější (nejlevnější) řešení. Je zapotřebí Wi-Fi karta, kabel a anténa (do 5ti metrů stačí tenký kabel přímo s konektory, tzv. pigtail), na delší vzdálenosti je doporučen silnější kabel s menším útlumem + pigtail.

2. AP v módu klient (popř. BRIDGE)

je-li počítač ve větší vzdálenosti od antény, je řešením použití externího adaptéru nebo AccessPointu podporujícího režim klient. Toto zařízení je nutno umístit co nejblíže antény a od něj k počítači je pak signál veden běžným UTP kabelem (do vzdálenosti až přes 100m). Pro realizaci je zapotřebí kromě tohoto klientského zařízení anténní kabel s příslušnými konektory, UTP LAN kabel a běžnou síťovou kartu s konektorem RJ-45. Je nutné počítat se spotřebou elektrického proudu tohoto zařízení. Je-li zařízení provozováno v režimu klient, pak jako MAC adresa přípojovaného zařízení vystupuje MAC adresa síťové karty v počítači.

V případě umístění antény na místě, kde hrozí úder blesku, případně výboje statické elektřiny je vhodné mezi přípojné zařízení a anténu vložit bleskojistku (spojenou s kostrou připojovaného zařízení) pro jeho ochranu.

b, Společné připojení více klientů (bytový dům, panelový dům atd.) Tento způsob připojení je vždy třeba konzultovat s administrátory sítě PBNET, kteří navrhnou nejvhodnější způsob řešení (použité zařízení, adresace atd.)

 

3. Další podmínky připojení

Každý klient je povinen své připojení zabezpečit tak, aby co možná nejvíce zabezpečil šíření virů (Firewall, Antivirus)

Konkrétní možnosti technického řešení

WiFi karty (802.11b)

1. D-Link DWL-520+

11 Mbps bezdrátová karta PCI karta přímo do slotu PCI stolního PC dodávaná včetně 4dBi všesměrové antény. 11Mb/s (802.11b; Wi-Fi kompatibilní, 11 kmitočtových kanálů, 15 dBm), WEP šifrování 64/128bit

Externí zařízení (AP + konvertory)

1. D-Link DWL-900AP+

Tento AP bez problémů podporuje režim klient a je proto možné jej použít pro připojení do naší sítě. Při připojení jednoho počítače se chová zcela transparentně (jako MAC adresu přípojného zařízení je tedy potřeba sdělit fyzickou adresu síťové karty v PC.

Antény, kabely

1. komerční panelová anténa (např. PAN10)

2. Anténa typu YAGI

lehká anténa s vysokou směrovostí a tedy malou náchylností na rušení. Ceny se pohybují okolo 1500,- Kč a závisí zejména na zisku (délce) antény

3. Kabely

obecně platí – čím kratší a kvalitnější kabel, tím lépe

Důležité upozornění: Je-li anténa umístěna venku, je potřeba VELMI PEČLIVĚ zaizolovat veškeré spoje (konektor u antény, bleskojistka, … ) proti vniknutí vlhkosti. Nejvhodnější je pro tyto účely vulkanizační páska (k dostání v prodejnách elektro). Nepatrná kapka v konektoru může způsobit úplnou ztrátu signálu.

Zabezpečení

1. Firewall – minimálně je vhodné použít firewall nabízený přímo ve Windows XP (vlastnosti síťového rozhraní, záložka upřesnit). Další možností může být Kerio personal firewall (www.kerio.com) nabízený pro nekomerční použití zdarma a umožňující mnoho podrobných nastavení podle potřeb uživatele. Nový firewall obsažený v ServicePack2 pro Windows XP již také umožňuje poměrně slušné zabezpečení. Poslední a zdaleka nejvhodnější možností je využití HW firewallů. Ceny těchto zařízení se pohybují kolem 1500,- Kč a jejich obrovskou výhodou je to, že pokud jsou zapnuté chrání Vaši síť a vy se nemusíte starat o to, jestli SW firewall na Linuxu, Windows apod. zrovna běží, je aktuální atd.

2. Antiviry – jejich použití je téměř nezbytností! Z poměrně kvalitních a domácí použití bezplatných můžeme jmenovat např. Avast (www.avast.cz), či AVG (www.avg.cz)

3. Pravidelný update systému (zejména Windows), který zajistí opravu neustále se objevujících nedostatků v zabezpečení systému, by měl být samozřejmostí

Aktuální, doplňovaná, verze dokumentu je vždy přístupná na webových stránkách www.olovi.com

Technická specifikace – platnost od 1.12.2005 - Klikněte pro info a dotazy nebo pro novinky PbNet.

 

Návod na nastavení připojení počítače k internetu ZDE

 

 

Všeobecné obchodní podmínky----- --   -  ---Smlouva o užívání připojení----   -   ------Typ rozhraní sítě