Dálniční známky do 3,5t 2013 - platnost, cena

 

 

 1. roční (R)
  - 1.500,- Kč
  - platnost začíná 1.prosince 2012 a končí 31.ledna 2014
 1. měsíční (M)
  - 440,- Kč
  - platnost začíná dnem vyznačeným na kupónu (den počátku musí být vyznačen prodejcem při prodeji a ještě před vylepením) a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu; není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na poslední den tohoto kalendářního měsíce
  - příklad:
  vyznačen datum 5.1.: platnost od 5.1.2013 do 5.2.2013,
  vyznačen datum 30.1.: platnost od 30.1.2013 do 28.2.2013
 2.  
 3. desetidenní (D)
  - 310,- Kč
  - platnost začíná dnem vyznačeným na kupónu (den počátku musí být vyznačen prodejcem při prodeji a ještě před vylepením) a končí uplynutím desátého kalendářního dne
  - příklad: vyznačen datum 5.1.: platnost od 5.1.2013 do 15.1.2013

 

 

užití:

 

 • poplatek se platí před užitím dálnice nebo rychlostní silnice motorovým vozidlem do 3,5 tuny
 • úhrada poplatku se prokazuje příslušným druhem platného dvoudílného kupónu
 • jedna část je nalepena celou svou plochou na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla na pravém dolním okraji (z pohledu řidiče) tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla
 • druhou část si řidič ponechá pro kontrolu (kontrolu provádí Policie ČR a Celní správa)
 • kupón musí obsahovat údaj o registrační značce, který se shoduje s registrační značkou, kterou je opatřeno motorové vozidlo; při změně registrační značky (SPZ) zůstává kupón nadále v platnosti i s vyznačením původní registrační značky (SPZ), kterou bylo vozidlo opatřeno

 

 

sankce:

 

- použití zpoplatněné pozemní komunikace bez platného dvoudílného kupónu může být pokutováno až do výše 5.000,- Kč v blokovém řízení a až do výše 100.000,- Kč ve správním řízení

 

 

 

prodejní místa:

 

 • prodejní místa musí být označena samolepkou a kupóny smějí být prodávány pouze za nominální ceny (stanovené nařízením vlády č.484/2006 Sb.); všichni prodejci musí být vybaveni informačními materiály, tj. samolepkou s označením prodejního místa, ceníkem a čtyřjazyčným informačním letákem
 • provozovny České pošty s.p., smluvní prodejci na čerpacích stanicích pohonných hmot (ČSPH), zejména na zpoplatněné síti dálnic a rychlostních silnic a při nájezdech na tyto komunikace, dálniční hraniční přechody, místa se službami pro motoristy

 

 

právní úprava:

 

 • časové kupóny (platnost, hmotnostní kategorie vozidel)
  - §21 a následující z.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • úseky dálnic a rychlostních silnic označené dopravní značkou jako dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jejichž užití podléhá časovému poplatku
  - příloha č.2 vyhlášky č.435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č.527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • ceny kupónů
  - nařízení vlády č.484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
 • vzory všech kupónů
  - vyhláška č.435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č.527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

.

Zdroj: http://www.uplnezneni.cz/clanky/dalnicni-znamka-2013/