Malé shrnutí toho, co se ve městě Oloví událo během prázdnin

Zemětřesení - po třech letech tu máme opět zemětřesení. Tentokrát není tak silné a intenzivní. Opakuje se již po třech letech, což není běžně, protože v minulosti se  zemětřesení opakovalo po deseti letech a více.

Rozhledna - byl slavnostně položen základní kámen na místě plánované stavby rozhledny "Cibulka"

Zateplení - bylo dokončeno zateplení soukromého panelového domu na náměstí Horním.

Obecně závazné vyhlášky - vstoupilo v platnost 5 obecně závazných vyhlášek města Oloví:

1.  Obecně závazná vyhláška Města Oloví č. 6/2011 o zřízení Městské policie v Oloví a podrobnosti stejnokroje strážníka.

2. Obecně závazná vyhláška Města Oloví č. 5/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

3.  Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

4.  Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích.