M ě s t o  O l o v í

 

 

z v e ř e j ň u j e  z á m ě r   p r o d e j e


budovy číslo popisné 151 v Horách se stavební parcelou 171 o výměře 454 m2 v katastrálním území Hory u Oloví.


Zveřejnění uvedeného záměru je provedeno ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. - o obcích.


Vyjádření k zveřejněnému záměru města a předložené nabídky se přijímají písemně na podatelně MěÚ do 22.3.2011 do 15.00 hodin.


Toto rozhodnutí je zveřejněno na úřední desce po dobu 15 dní.


Bližší informace na MěÚ Oloví v kanceláři č. 6 – účtárna


Zveřejněno od: 8.3.2011

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

z v e ř e j ň u j e  z á m ě r   p r o d e j e


budovy číslo popisné 97 v Radniční ulici se stavební parcelou 1/1 o výměře 356 m2 v katastrálním území Oloví.


Zveřejnění uvedeného záměru je provedeno ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. - o obcích.


Vyjádření k zveřejněnému záměru města a předložené nabídky se přijímají písemně na podatelně MěÚ do 22.3.2011 do 15.00 hodin.


Toto rozhodnutí je zveřejněno na úřední desce po dobu 15 dní.


Bližší informace na MěÚ Oloví v kanceláři č. 6 – účtárna


Zveřejněno od: 8.3.2011