Popis budovy


Dům je řadový panelový dvojdům se sedlovou střechou, krytinou plechovou na ocelových vaznicích.

Před domem i za domem je příjezdová komunikace. Terén je svažitý, při výstavbě byl respektován

terén. Dům má dvě sekce, celkem je v domě 24 bytů ( 4x garsoniera, 4x 1+1, 4x 1+3 a 12x 1+2 ).

Dům má celkem čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží, kterým je dům zcela propojen, dále sklípky

( koje z drátěného pletiva ) pro jednotlivé byty. V domě jsou také společné prostory ( sušárna, mandlovna

a prádelna ), pro které je provedena motorová elektroinstalace. Dům je napojen na veškeré inženýrské

sítě, mimo zemního plynu. Vytápění a příprava TUV a tepla je dálkové. Štíty nejsou zatepleny. Objekt je

v dobrém technickém stavu. ( foto )


Vymezení budovy

Katastrální území: Oloví - Obec: Oloví - Číslo popisné: 7, 8

Parcela č. 348 o výměře 206 m2 – zastavěná plocha ( č.p. 7 )

Parcela č. 349 o výměře 206 m2 – zastavěná plocha ( č.p. 8 )


Budova sestává - ze dvou vchodů, každý vchod má 12 bytových jednotek označených

čísly 7/1 až 7/12 a 8/1 až 8/12

- z pěti nebytových jednotek ( garáže ) označených čísly 7/100 a 8/100 až 8/103

- ze společných částí domu ( sušárna, střecha, půda, chodby apod. )


Vymezení jednotek

Byt č. 7/1 – 1+2 s balkonem, celková rozloha 68,76 m2, podíl 69/1465

Byt č. 7/2 – 1+1, celková rozloha 38,23 m2, podíl 38/1465

Byt č. 7/3 – 1+2, celková rozloha 63,40 m2, podíl 63/1465

Byt č. 7/4 – 1+2 s balkonem, celková rozloha 68,76 m2, podíl 69/1465

Byt č. 7/5 – 1+1, celková rozloha 38,23 m2, podíl 38/1465

Byt č. 7/6 – 1+2, celková rozloha 63,40 m2, podíl 63/1465

Byt č. 7/7 – 1+2 s balkonem, celková rozloha 68,76 m2, podíl 69/1465

Byt č. 7/8 – 1+1, celková rozloha 38,23 m2, podíl 38/1465

Byt č. 7/9 – 1+2, celková rozloha 63,40 m2, podíl 63/1465

Byt č. 7/10 – 1+2 s balkonem, celková rozloha 68,76 m2, podíl 69/1465

Byt č. 7/11 – 1+1, celková rozloha 38,23 m2, podíl 38/1465

Byt č. 7/12 – 1+2, celková rozloha 63,40 m2, podíl 63/1465


Byt č. 8/1 – 1+2 s balkonem, celková rozloha 64,26 m2, podíl 64/1465

Byt č. 8/2 – garsoniera, celková rozloha 22,19, podíl 22/1465

Byt č. 8/3 – 1+3 s balkonem, celková rozloha 84,80 m2, podíl 85/1465

Byt č. 8/4 – 1+2 s balkonem, celková rozloha 64,26 m2, podíl 64/1465

Byt č. 8/5 – garsoniera, celková rozloha 22,19, podíl 22/1465

Byt č. 8/6 – 1+3 s balkonem, celková rozloha 84,80 m2, podíl 85/1465

Byt č. 8/7 – 1+2 s balkonem, celková rozloha 64,26 m2, podíl 64/1465

Byt č. 8/8 – garsoniera, celková rozloha 22,19, podíl 22/1465

Byt č. 8/9 – 1+3 s balkonem, celková rozloha 84,80 m2, podíl 85/1465

Byt č. 8/10 – 1+2 s balkonem, celková rozloha 64,26 m2, podíl 64/1465

Byt č. 8/11 – garsoniera, celková rozloha 22,19, podíl 22/1465

Byt č. 8/12 – 1+3 s balkonem, celková rozloha 84,80 m2, podíl 85/1465


Garáž č. 7/100 – celková rozloha 20,20 m2, podíl 20/1465

Garáž č. 8/100 – celková rozloha 20,20 m2, podíl 20/1465

Garáž č. 8/101 – celková rozloha 20,20 m2, podíl 20/1465

Garáž č. 8/102 – celková rozloha 20,20 m2, podíl 20/1465

Garáž č. 8/103 – celková rozloha 20,20 m2, podíl 20/1465